Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Terms & Conditions

Условия за ползване

Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този сайт. Използването на този сайт означава, че приемате тези условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт.

Използване на сайта

Материалите на този сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел, освен с изричното писменно съгласие на собственика, изразено в съответният договор. Забранена е употребата на тези материали на друг сайт или мрежова компютърна среда. Материалите на този сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба нарушава авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. Ако нарушите тези условия, правото Ви да използвате този сайт автоматично отпада, и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, копирани или отпечатани материали. Права и отговорности PCdoctor.BG – МАГАЗИН ЗА обновени маркови лаптопи, компютри, монитори, принтери, таблети може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение.

Свържете се с PCdoctor.BG, ако се интересувате от повече информация за наличните продукти и услуги.

Ограничение на отговорността

PCdoctor.BG, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от Ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Вие поемате всички разходи, свързани с това.

Информация от потребителите

Личната идентификационна информация, която изпращате на store.PCdoctor-BG.com с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на законите. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена трансакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица. ТУК можете да се запознаете подробно с политиката ни за защита на личните данни.

Препратки към сайтове на трети лица

Препратките от този сайт към сайтове на трети лица са предоставени единствено за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. store.PCdoctor-BG.com не контролира тези сайтове и не поема отговорност за никой от тях или съдържание им.

Препратки към този сайт

Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само след като приемете условията на store.PCdoctor-BG.com. Всеки, който поставя препратки към сайта на store.PCdoctor-BG.com, трябва да вземе под внимание упътванията за препращане към сайта на store.PCdoctor-BG.com и всички приложими закони.

Упътвания за препратки към сайта на store.PCdoctor-BG.com:

Сайт с връзка към сайта на store.PCdoctor-BG.com може да сочи към съдържанието на store.PCdoctor-BG.com, но не и да го копира.

 • Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието на сайта store.PCdoctor-BG.com
 • Не трябва да посочва неявно, че store.PCdoctor-BG.com налага или препоръчва него или продуктите му
 • Не трябва да представя погрешно отношенията си с store.PCdoctor-BG.com
 • Забранено е да дава невярна информация за продуктите или услугите на store.PCdoctor-BG.com
 • Забранено е да използва логото на store.PCdoctor-BG.com без разрешение от собственика на store.PCdoctor-BG.com
 • Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.


Използване на софтуер

Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този сайт, е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Нужно да се запознаете с условията за ползване, които са определени от неговите собственици.

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Други условия

store.PCdoctor-BG.com управлява този сайт от офисите си в гр. Русе, България. store.PCdoctor-BG.com не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби.

store.PCdoctor-BG.com има правото да преразглежда тези условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента условия, тъй като те са обвързващи за Вас.

Съгласно ЗЗП, ние Ви предоставяме свободно следната информация:

 • Име и адрес на store.PCdoctor-BG.com – "ПиСиДоктор.БГ" ЕООД, гр.Русе 7000, обект на ул."Райко Даскалов" № 15, ЕИК: BG204334832
 • Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
 • Цената на стоките е изписана с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт
 • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас
 • Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получават и съответните документи.


Условия за връщане или замяна на други продукти

Вие имате правото да се върнете или замените поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаването им.

При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски и функционален вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с друг (съгласно гаранционните условия на ПиСиДоктор.БГ ЕООД) или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие сте упражнили правото си на отказ. След този срок (или при нарушаване на търговския и функционален вид или опаковката на стоката) отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи, които са платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски и функционален вид на стоката и опаковката.

Трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката, когато получавате пратката.

При нарушения във външния и функционален вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера, който трябва да Ви състави протокол за увредена пратка.

ТУК можете да разгледате пълните ни условия за връщане или замяна.

Връзка с нас

Не се притеснявайте да се свържете с нас, ако имате каквито и да е коментари или въпроси, свързани с нашата политика!

Обадeте ни се, питайте ни в Skype: pcdoctor-bg.com, пишете ни във Facebook @ PCdoctor.bg, изпратете ни mail to:office@pcdoctor-bg.com или посетете нашите магазини.