Работа с лични данни

Личната информация, която изпращате на store.PCdoctor-bg.com с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни.

С цел подобряване на обслужването Ви и получаване на информация относно Вашите нужди и интереси, store.PCdoctor-bg.com събира и използва лична информация със съответните уведомления, съгласия и регистрации в органите за защита на личните данни.

Във връзка с въвеждане на регламент (EC) 2016/679 за защита на личните данни или General Data Protection Regulation ( GDPR) от 25.05.2018г. Този регламент има за идея да гарантира защитата на личните данни на физическите лица на територията на ЕС и да направи начините за тяхната обработка еднакви.

Писидоктор.БГ ЕООД е регистриран администратор на лични данни и като такъв се стреми да да отговаря на законовите изисквания и да събира лични данни само и единствено във връзка с естеството на дейността си и полага необходимите усилия да гарантира тяхното сигурно и отговорно съхранение.

Данни за администратора:

Писидоктор.БГ ЕООД
ЕИК: 204334832
Физически адрес на магазина: гр. Русе, ул. Райко Даскалов 15
E-mail: office@pcdoctor-bg.com
Телефон: 0878 181 480

Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазов 2
Телефон: 02 915 25 18
Ел. Поща: kzld@cpdp.bg
Интернет сайт: www.cpdp.bg

Данните се събират прозрачно и добросъвестно съобразно законовите норми
Не се събират лични данни на расова или етническа основа, както на политически, верски или сексуални убеждения.
Данните, които събираме са :

Име и фамилия на клиента,
Физически адрес,
Телефонен номер,
Допълнителни данни при издаване на фактура на физическо лице (според наредба за търговската дейност в Република България),
Електронен адрес / при поръчка през сайта/
IP адрес / при поръчка през сайта/

Информация се събира само за лицата, които влизат в договорни отношения с администратора.
Той събира и съхранява данни само, когато това е необходимо за осъществяване на договори за продажба, протоколи за сервизна поръчка, издаване на гаранционни карти и / или фактури на физически лица, било то на място в магазина, от разстояние при поръчка по телефон, ел. поща или при поръчка чрез интернет магазина на Писидоктор.БГ ЕООД.

При контакт чрез интернет портала www.pcdoctor.bg, без значение дали сте се регистрирал или сте избрали бързата форма на поръчка, ние получаваме Вашият IP и електронен адрес, имена и телефонен номер, които запазваме, за да можем да изпълним Вашата поръчка, както и за наша статистика.
Данните в потребителския Ви профил се съхраняват, докато той е активен. При изтриването му се заличава наличната за Вас информация. Можете да изтриете профила си, както и да поискате коригиране на Вашите данни, ако те са непълни или неточни.
Вашия физически адрес е необходим за да се извърши доставка от разстояние.
Въз основа на тези данни ние осъществяваме поетите или бъдещи договорни задължения към Вас.
Освен нас, достъп до Вашите данни имат куриерските компании, с които работим. Не може да откажем предоставянето на личните Ви данни при поискване от компетентните органи на Р. България и ЕС.

Вашите данни се криптират и се съхраняват на отделен сървър, който няма връзка с интернет.

www.pcdoctor.bg използва „бисквитки”. Това са малки текстови файлове, които са безобидни и помагат за по-лесния достъп до сайта при последващо Ваше посещение. Можете да забраните използването на „бисквитките” от настройките на браузера Ви. „Бисквитките” се използват и от програмата за анализ на потребителския трафик “Google analytics “. Тя показва как се използва сайта ни от различните групи потребители. Събирането на данни от такова естество е разрешено от закона GDPR /чл.6 , ал1 а,е /.

Как използваме информацията Ви?

Информацията, събирана от store.PCdoctor-bg.com с цел научаване за Вашите нужди и интереси, ни помага да изработим съответния индивидуален клиентски подход към Вас.

Бихме използвали Вашата информация, за да Ви помогнем да извършите трансакция или поръчка, за да се свържем с Вас във връзка с продукти, услуги, организирани от нас състезания или пазарни проучвания, или за да Ви предоставим сервизно обслужване или техническа поддръжка

Отзивите, които се публикуват в нашите сайтове, се публикуват само с изрично разрешение на лицето или компанията, които са изпратили тези отзиви.

store.PCdoctor-bg.com не събира информация за кредитни карти. Плащанията с кредитни карти се извършват чрез сигурна банкова система на Борика и/или други кредитни оператори до служителите на store.PCdoctor-bg.com не достига информацията от Вашата кредитна карта. Финансови данни и друга чувствителна лична информация, необходима за издаване на решение за отпускане на кредит, не се използва по никакъв друг начин от нашите доставчици на финансови услуги или от store.PCdoctor-bg.com, и няма да бъде съхранявана по-дълго, отколкото това е необходимо за предоставяне на услугите.

store.PCdoctor-bg.com няма да продава или предоставя за временно ползване срещу заплащане Вашата лична информация на други лица.

Опазване на сигурността на Вашата лична информация

store.PCdoctor-bg.com се отнася с надлежно внимание към доверието, което ни оказвате. С оглед защита от несанкциониран достъп или разкриване на информация, поддържане точността на данните и осигуряване на надлежното използване на информацията, store.PCdoctor-bg.com използва различни физически, технически и административни процедури за опазване на събираните от нас данни.

Когато събираме и предаваме чувствителна информация, ние използваме различни технологии и процедури за безопасност, за да помогнем за защитата на Вашата лична информация от неупълномощен достъп, употреба или разкриване.

Връзка с нас

Не се притеснявайте да се свържете с нас, ако имате каквито и да е коментари или въпроси, свързани с нашата политика!

Обадeте ни се, питайте ни в Skype: pcdoctor-bg.com, пишете ни във Facebook @ PCdoctor.bg, изпратете ни office@pcdoctor-bg.com или посетете нашите магазини.